οροι χρησησ

Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση της σελίδας rosso.gr  συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους όρους και κανόνες που ακολουθούν. 

Ποιοι είμαστε: 

Ο παρών ιστότοπος βρίσκεται στην διεύθυνση rosso.gr και ανήκει στην επιχείρηση ROSSO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 801796821 η οποία εδρεύει επί της Οδού Δημητρίου Γούναρη 21 – 23 στο Πειραιά. 

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας & Πνευματική ιδιοκτησία: 

Η ιστοσελίδα rosso.gr λαμβάνει κάθε μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα και διατηρεί το δικαίωμα να προφυλάσσει με κάθε νόμιμο μέσο την εταιρική της φήμη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της.  

Η ιστοσελίδα rosso.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών , ιδεών κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα rosso.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτεί μερικά ή ολικά. Η αναπαραγωγή του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της εταιρείας.  

Περιορισμός ευθύνης & Περιεχόμενο Τρίτων: 

Δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η rosso.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της rosso.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. 

Η rosso.gr περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό τρίτων websites και επιχειρήσεων για τα οποία δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν. Δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για την παροχή ή την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.  

Προσωπικά Δεδομένα 

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. 

Η rosso.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της σε κανένα τρίτο φορέα.  

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους. 

Cookies & Google Analytics 

Η rosso.gr χρησιμοποιεί Cookies για τον εντοπισμό επισκεπτών / χρηστών. Τα Cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή στην ενημέρωση σχετικά με τις επισκέψεις σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν την αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεων των επισκεπτών και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαδυκτιακής απάτης. Η rosso.gr χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου και να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του.  

Υπηρεσία newsletter 

Η εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών newsletter (ενημερωτικά emails) συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρόντες όρους και κανόνες. Το περιεχόμενο που διατίθεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως αποκλειστικό προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και περιεχόμενο της rosso.gr και καλύπτεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Κατά την εγγραφή σας στο Newsletter συμφωνείτε ότι η rosso.gr θα αποθηκεύσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για χρήση αποκλειστικά δική της και σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης μπορεί να διακόψει την συνδρομή του ανά πάσα στιγμή μέσω του σχετικού συνδέσμου που εμπεριέχεται στα newsletter.  

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων 

Η ιστοσελίδα rosso.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες της μέσω ανάρτησης νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα σελίδα. 

Copyright © Rosso Advertising 2024 | All rights Reserved | Όροι Χρήσης